Reklam
Kentsel Dönüşümde Yeni Düzenleme
Cem ŞEKER

Cem ŞEKER

Kentsel Dönüşümde Yeni Düzenleme

01 Aralık 2016 - 16:54

 

    6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanununun Uygulama Yönetmeliğinde son derece önemli değişiklikler yapıldı. Kanun çıktığından beri uygulamasında yaşanan sorun ve sıkıntıların bazıları bu değişiklikle ortadan kaldırıldı.

 

    Kentsel Dönüşüm kararı alınan yapı ve alanlarda, yapılan tebligatın akabinde geçen iki aylık süre sonrası; ilgili yapıların elektrik, su, doğalgaz ve Telekom hizmetlerinin kurumlarca sonlandırılması mecburi kılındı. İtiraz süresinde yapılmadığında yapı da ilgili idare tarafından, gerektiğinde kolluk kuvveti kullanılarak yıktırılacak.

 

    Riskli yapı, riskli alan ve rezerv yapı alanlarında öncelikle oy birliği ile karar alınmaya çalışılmalı aksi halde arsa payının üçte iki çoğunluğu ile karar verilecektir. Oy birliği olmadığında, anlaşma yapmayan vatandaşların taşınmazları değeri SPK kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilerek açık artırıma sokulur. Bu açık artırıma diğer paydaşlar girer. Bu paydaşlar ilgili yeri almasa değer üzerinden idare satın alır ve hazineye resen tescil edilir. Burada 2/3 çoğunluğun aldığı karar esas olarak vurgulanmıştır.

 

    İlgili parsel ve alanda hak sahiplerinin taşınmazlarının sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. Fakat bu haklar ve şerhler diğer işlemlerin yapılmasını engelleyemez. Hak sahibine düşen bağımsız bölüm üzerinde bu haklar devam ettirilir. Bunun yanında ilgili ipotekli parselin satılması da kolaylaştırılıyor.

 

    Kira yardımı konusunda da çeşitli kolaylıklar sağlanmakta. Önceki yönetmelikte yıkılan gecekondu vasfındaki yerlerde kira yardımında yaşanan birçok zorluk yeni yönetmelikte ortadan kaldırılmış görünmekte. Birden fazla kira alma konusunda kolaylık sağlanmış ve şartlar biraz daha iyileştirilmiş.

 

    Riskli alan” ilanında metrekare sınırlaması kaldırıldı. Böylece 18 imar uygulaması olan ve “gecekondu” tabir edilen bölgelerde 2/3 çoğunluğu sağlayarak kolaylıkla yapılaşma sağlanabilecek. Kamu düzeni ve güvenliği, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, toplam yapı sayısının en az yüzde 65'inin mevzuata aykırılığı halinde riskli alan ilanı yapılabilecek.

 

    Bu konuların uzmanı kişilerden destek ve yardım alarak, kentsel dönüşümde yaşanan birçok sorun ortadan kaldırılabilir. İZKENDER olarak vatandaşa hiçbir ücret almadan bizler yardımcı oluyoruz. Firmalar, kuruluşlar ve yerel idareler bu konularda uzmanlardan yardım alırsa İzmir de kentin yenilenmesi ve değişimi daha da hızlanacaktır. Bu son düzenlemelerle kentsel dönüşümün, yaşanan birçok hukuk çıkmazının da anahtarı olacağı ap açık ortadadır.

 

Son Yazılar