Kadınların Erkeklerden Daha Duygusal Olmadığı Kanıtlandı

Yapılan son araştırmada kadın ve erkek beyinin duygusal merkezinin boyutu araştırıldı ve önemli bir fark bulamadı.


Kadınların Erkeklerden Daha Duygusal Olmadığı Kanıtlandı

Hepimiz klişeleri biliriz:  Kadınlar daha hızlı ağlarlar. Erkekler duygularını göstermezler, erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten.

Ancak, beyindeki farklılıklara, özellikle beynin duygu merkezindeki farklılıklara bakan araştırmacılar, her iki cinsinde duygusal mekanizmasında bir fark göremedi. böylece "kadınlar daha duygusaldır" klişsesi bilimsel olarak yıkılmış oldu.

Rosalind Franklin Tıp ve Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Chicago Sinirbilim bölümünden mezun olan Lise Eliot, "Erkek tipi beyin ve kadın tipi beyin olduğuna olan inancın doğru olmadığını" söyledi. "Amigdala için doğru değil, hipokampus, korpus kallozum, sol-sağ hakimiyet için doğru olmayan bir sonuç çıkıyor: Beynin güvenilirliğini erkek ya da bayan olarak işaretleyen bir nitelik yok" dedi.

Beyinlerde cinsiyet kalıplarının takviye edildiğini açıklayan Eliot, 58 ayrı çalışmadan alınan 6,726 MRG'yi analiz eden son araştırmalara öncülük etti. Ekibi erkeklerin ve kadınların beyin taramalarını inceledi ve her konuda amigdal hacmini ölçtü. Hayvan modelleri ve MRG kullanan daha önceki araştırma, amigdala'nın erkeklerde kadınlara göre daha büyük olabileceğini önermişti.

Amigdala; duygu, sosyal davranış, saldırganlık ve cinsel yol tutuşu için merkez olarak bilinir.

Araştırmacılar, amigdala hacimlerinin erkek beyninde yaklaşık yüzde 10 daha büyük olduğunu buldular. Ancak Eliot, erkeklerin beyinlerinin yüzde 10-12' kadar geniş hacimli olması erkek vücudunun büyüklüğüyle otantılı olduğunu söylüyor.

Ayrıca Eliot'un ekibi 2015 yılında yapılan bir çalışmada  erkek ve kadın hipokampusun boyutunda görülür bir fark olmadığını söyledi. 

Hipokampus; kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe ve mekânsal gezinmeyle öğrenmenin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Eliot; "Sonuçta, insan beyinleri ve bunlara karşılık gelen insan davranışları arasında açıkça farklılık olduğu halde, bu farklılıklar sadece cinsiyet çizgileri boyunca çizilemez." dedi

Eliot son olarak; "Gerçek şu ki hassas erkekler var ve küstah kadınlar var" "Agresif kadınlar var ve derin duygusal erkekler var" Hepimiz bu yelpazenin en aşağısındayız ve en başarılı insanlar genellikle bir çeşit özelliklere sahiptir. " dedi.