Reklam
Demirtaş’ın Hacılar Kırı Projesi’ne mahkemeden onay
Reklam

Demirtaş'ın Hacılar Kırı Projesi'ne mahkemeden onay

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) eski Başkanı Ekrem Demirtaş’ın Bornova Hacılarkırı’nda ‘Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt + LPG Servis İstasyonu” yapmayı planladığı 135 bin metrekare askeri alan ile ilgili plan 4. İdare Mahkemesi tarafından iki kez iptal edilen projede başa dönüldü. İnşaat devam edecek.

26 Şubat 2020 - 16:59 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 - 17:19

Begüm Burçak GÜNAY - GERÇEK HABERCİ - ÖZEL HABER- 4. İdare Mahkemesi tarafından iki kez iptal edilen planlarda başa dönüldü. Mahkemenin; ‘Toplu İşyeri, Ticaret, Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı’ şeklinde getirilen kullanım kararlarının mevzuatta tanımlanan sosyal altyapı alanları kapsamının dışında kalmakta olmasından ve 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık taşımasından dolayı dava konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” denilerek iptal edilen projeye yapılan itiraz kabul edildi. 
Yüklenici firma tarafından İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nde 2020/2 esas ile açılan karşı davada; “İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alana ilişkin 18.04.2018-18.05.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporun dosyada bulunan bilgi ve belgelerle birlikte incelenmesi sonucunda, askeri alandan çıkarılan alanların ancak sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebileceği açık biçimde hükme bağlandığı halde dava konusu plan kapsamında bu alanda önerilen Toplu İşyeri, Ticaret, Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı şeklinde getirilen kullanım kararlarının mevzuatta tamamlanan sosyal altyapı alanları kapsamının dışında kalmakta olmasından ve 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının, Plan Hükümlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırılık taşımasından dolayı dava konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğun gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 20/11/2019 günlü, E:2018/1059, K:2019/1517 sayılı kararının kaldırılması ve öncelikle mahkeme kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi” talep etti.
“Alınan Karar hukuka uygun değil”
Yapılan itirazın ardından İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi yaptığı inceleme sonrası; “Bu durumda; uyuşmazlığa konu işlemin, davalı idare tarafından, yargı kararlarının uygulaması amacıyla, yeşil alan miktarının 30.254 m'ye çıkarılması suretiyle ve yargı kararlarına uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu planlarda hukuka aykırılık, aksi yönde gerekçe ile verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır” diyerek İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 20/11/2019 günlü, E:2018/1059, K:2019/1517 sayılı kararının 2577 sayılı Yasanın 52. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, oy birliğiyle karar verdi.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Gazeteci Ali Sirmen, koronavirüsü yendi
Gazeteci Ali Sirmen, koronavirüsü yendi
CHP'li Alban: Nüfusu 1 milyona ulaşan Muğla'da son 2 günde sadece 122 test yapıldı
CHP'li Alban: Nüfusu 1 milyona ulaşan Muğla'da son 2 günde sadece...