Reklam
Feyzioğlu: Mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir
Reklam

Feyzioğlu: Mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir

“Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” Çalıştayı İzmir Barosu Av.Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı.

21 Ocak 2017 - 17:50

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nın açılış konuşmasını yaptığı çalıştaya, Av. Kemal Anadol, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Meltem Dikmen ve Prof. Dr. Süheyl Batum da konuşmacı olarak katıldı.

 Etkinlikte konuşan İzmir Barosu Başkanı Av.Aydın Özcan, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalini kurduğu ve temellerini attığı laik, demokratik, çağdaş hukuk devleti ilkesini hayata geçirmek için yılmadan mücadele edeceklerini vurguladı. Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini her koşulda korumayı amaç edindiklerini belirten Başkan Özcan, Anayasa değişikliğine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti dayatmayla karşı karşıya bırakıldı

Özcan, “ 93 yıllık tarih içerisinde Türkiye Cumhuriyeti pek çok kez siyasi bunalımlarla karşı karşıya kalmış bununla beraber üç kez askeri darbe ve en son da 15 Temmuz darbe girişimi ile demokrasimiz sekteye uğratılmıştır. Son dönemde iktidarda olan siyasi partinin, iktidara geldiği günden itibaren başkanlık sistemi dayatması ile Türkiye Cumhuriyeti karşı karşıya bırakılmıştır. Son olarak ülke şartlarına uyum sağlayıp sağlanamayacağı incelenip tartışılmadan başkanlık sistemine geçilmesini öngören Türkiye Cumhuriyeti Anayasa değişikliği 316 Milletvekilinin imzasıyla meclise sunulmuştur. İki partinin üzerinde uzlaştığı anayasa değişikliği teklifi 20 Aralık 2016 tarihinde TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmüş ve 9 Ocak 2017 tarihinde de TBMM de 1. tur görüşmeleri devam ederek 2. tur görüşmeleri ise 18 Ocak 2017 tarihinde başlanmıştır. Bu dayatma ile Türkiye yeni ve daha büyük bir siyasi krizle karşı karşıya bırakılmıştır. Halkımızın ve özellikle sivil toplum örgütlerinin ve baroların yoğun tepkilerini çeken partili cumhurbaşkanı, adeta seçilen kişinin partisiyle ilişkisinin kesilmesine yönelik düzenlemenin kaldırılması başta olmak üzere, kuvvetler ayrılığıyla hedeflenen meclis denetimi ve yargı denetiminin ortadan kaldırılmak istendiği son anayasa değişiklik teklifi ile çok açık ortaya konduğu herkesçe bilinmektedir” dedi.

Kamuoyunu sürekli bilgilendiriyoruz

Başkan Özcan, gelişmelere ilişkin kamuoyunu da zaman zaman bilgilendirdiklerini de belirterek şunları söyledi: “Şunları açıklıkla ifade etmek istiyorum ki Anayasa’nın ilk 4 maddesinde ifadesini bulan kurucu ilkelerin korunması, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, parlamenter sistem esasına dayalı bir anayasanın yapılması konusunda öncelikle biz hukukçular bu konuda siyasi iktidar başta olmak üzere TBMM’deki milletvekillerimize her türlü çağrımızı yapıyoruz, İzmir Barosu olarak da bundan iki ay önce ikinci kanun hükmünde kararnameler dönemi başlar başlamaz “hukuka çağrımızdır” metni ile TBMM deki 550 milletvekiline kuvvetler ayrılığında sapılmaması TBMM’nin asli görevini yerine getirmesini çok açık bir şekilde ifade ettik. Ve her bir milletvekiline milletvekilleri oldukları dönemde ettikleri anda sahip çıkmaları çağrısında bulunduk. Onun dışında yine zaman zaman İzmir Barosu olarak yapmış olduğumuz basın açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendiriyoruz. 2015 Nisan ayında “Türkiye Adaletini Arıyor” mitinginde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na on binlerce kişi yürüdük. Oradaki amacımız ülkenin yönetildiği torba yasaların antidemokratik olduğunu vurgulamaktı. O zaman da yine meclis görevini yapsın dedik. İç güvenlik yasaları görüşülüyordu. Temel hak ve özgürlükler kısıtlanıyordu. Onu engellenmesi için mücadele ettik. Ardından bu iç güvenlik yasa tasarısı görüşülürken İzmir Valiliği bir genelgeyle iç güvenlik yasa tasarısı maddelerinin İzmir’de uygulanmasına hükmetmişti. İşte o zaman İzmir Barosu hemen yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Ve valilik o genelgeyi geri almak durumunda kalmıştı. İzmir Barosu bu mücadelesini hiç sekteye uğratmadan devam ettiriyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da ülkenin KHK’larla yönetilmesini yine bu salonda KHK’lar Türkiyesi’nde Savunma Hakkı adı altında bir çalıştay ve forum düzenledik. Şimdi de bu mevcut anayasanın yasalaşmaması için toplumumuzu aydınlatmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Yeni Anayasa’ya ilişkin bilgilendirdi

Yeni anayasayla yapılacak değişiklikler hakkında da katılımcıları bilgilendiren Başkan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yeni anayasayla Meclis’i Meclis yapan üç temel işlevin dışına çıkarılmak istenmektedir. Meclis’in kanun yapmak, bütçe yapmak, denetimde bulunmak görevi varken TBMM’nin denetim görevi adeta elinden alınıyor yine kanun yapmak hakkı da Meclis’in elinden alınmak suretiyle cumhurbaşkanına KHK çıkarma yetkisi veriliyor. O kadar uzuyor ki cumhurbaşkanı çıkaracağı KHK ile ülkeyi federatif hale sokabilecek yetkilere ulaşıyor. Aynı zamanda yargıya da müdahale var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 13 üyeden oluşmakta, Adalet Bakanı yine bu konunun başkanıdır bizim yıllarca eleştirdiğimiz, yargı bağımsızlığı gerçekten bu ülkede isteniyorsa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Başkanı Adalet Bakanı olamaz. Adalet Bakanı müsteşarı olamaz. İçerisinde sadece hakim ve savcılar olmalıdır. Biz bunu eleştiriyoruz. Yine bu anayasa değişikliğinde bakıyoruz Adalet Bakanı, kurulun başkanı olmaya devam ediyor. Beş üye doğrudan doğruya cumhurbaşkanı tarafından atanıyor geri kalanı da TBMM tarafından atanıyor. Yani yargıya da çok açık bir müdahale var. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15’e düşürülür. 12’si cumhurbaşkanı tarafından bizzat seçiliyor. Kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine geçiliyor. Kuvvetler ayrılığı olmayan bir ülkede hukuk devletinden demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplandığı bir sistemde hiçbir şekilde hürriyet olmaz. Bunu yüzyıllar önce çok ünlü bir profesör bu şekilde özetliyor. Yine kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde anayasa da olmaz. 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 16. maddesinde hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda anayasa da yoktur diyor.

Siyasi partilere de önemli görevler düşüyor

Bu süreçte siyasi partilere de önemli görev ve sorumluluklar düştüğüne de dikkat çeken İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:  “Ülkemizi bizim kararlılığımız, hukukçuların kararlılığı ve ülkenin geleceğini gerçekten çok iyi benimseyen isteyen Türkiye Cumhuriyeti’ni seven halkın gerçekleri görerek siyasi iktidardakilere, siyasilere doğru yolu gösterme görevi vardır. Özellikle baroların bu anlamda çok büyük rolü vardır. İşte biz o Avukatlık Yasası’ndan da almış olduğumuz yetkilerle İzmir Barosu olarak bu duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz. Burada ki amacımız hiç bir siyasi partiyi ötekileştirmek değil. Hiçbir kimseye karşı gelmek değil. Bizim amacımız burada doğruları siyasilere göstermek. Bunu da çok açık bir şekilde yapıyoruz. Hiç çekinmeden yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Şunu da açıklıkla ifade etmek istiyorum özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birçok siyasi aldatıldık kandırıldık demedi mi? İşte biz bunları dememeleri için şimdi her türlü duyarlılığımızı ortaya koyacağız ve halkı aydınlatma konusunda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz. Hiçbir şeyden çekinmeden yapacağız ve bunu yapmadığımız takdirde inanıyorum ki aynı siyasiler duvara tosladıklarında bizi uyarmadınız diyecekler onu dedirtmemek için şimdi her türlü uyarıyı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız da Meclis’te görüşmeler oldu her şey bitti anlayışındalar maalesef onlara katılmadığımı da buradan çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Biz bunu diyenlere karşı yine milletimizi koruyacağız. Ama halkımızla birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız TBMM’den geçse dahi bu yasa halka gidecek. İşte o zaman gerçek ortaya çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana Mustafa Kemal Atatürk’e dahi verilmeyen bu yetkiler öyle inanıyorum ki her kim olursa olsun hiç bir kimseye verilmeyecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti halkı demokrasiye aşık, kendi hakkını koruyabilecek nitelikte ve demokrasi geçmişimizin de buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu kararlılığımızı hep birlikte sonuna kadar devam ettirirsek hiçbir kimse Türk halkının egemenliğini kullanmak, elinden almak hakkına sahip olmayacaktır. Sözlerimi de kurtuluşun Mustafa Kemal Atatürk yolunda olduğunu açık yüreklilikle ifade ederek bitirmek istiyorum. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum.”

Davasına inanan kazanır

Toplantıya katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Türk milletinin, bölünme ve kalıcı istikrarsızlık anayasasına izin vermeyeceğini söyledi. “Vekillerin sahip çıkmadığı Yüce Meclis’e asil Türk milleti sahip çıkacaktır.” şeklinde konuşan Feyzioğlu “Davasına inanan, kazanır, Bizim hem davamıza hem Türk milletine inancımız tamdır.” dedi.

Değişiklikler için "Niçin bölünme anayasasıdır?" sorusunu yönelten Metin Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Türk milletinin tamamını temsil eder. Cumhurbaşkanı sadece parti genel başkanı olursa, yalnızca partisinin il ve ilçe teşkilatlarını temsil eder bir makama indirilir. Cumhurbaşkanı milletin tamamını temsil edemez konuma indirilirse, millet parçalanır. Millet parçalanırsa vatan topraklarının parçalanma olasılığı açık ve yakın bir tehdide döner. Türk milleti bu parçalanmaya, bölünmeye asla izin vermeyecektir. Milletimize inancımız tamdır. Milletine inanan, davasını her zaman kazanmıştı. Mustafa Kemal Duatepe'den bakıp milletine inancını korumaya devam etmeseydi bugün iş işten geçmişti."

"MİLLET, VATINANA SAHİP ÇIKMAYI HERKESE GÖSTERECEKTİR"

Referandum için millete inandığını vurgulayan Metin Feyzioğlu, şöyle dedi:

 "Millet demokrasiye ve vatanına sahip çıkmanın erdemini, herkese gösterecektir. O günden sonra kimse Türk milletine tepeden bakmaya cesaret edemeyecektir. Türk milletinin elinden demokrasiyi almayı alından geçirmeye cesaret dahi edemeyecektir. Onun için bu referanduma umutla yaklaşalım" dedi. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
'Korona virüs' maskesiyle tekel bayisini silahla soydu
'Korona virüs' maskesiyle tekel bayisini silahla soydu
İkiz kardeşler, tablet almak için topladıkları paraları 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı
İkiz kardeşler, tablet almak için topladıkları paraları 'Biz...