Reklam
Muhalif belediyelere kayyumdan sonra yeni kıskaç: UKOME darbesi

Muhalif belediyelere kayyumdan sonra yeni kıskaç: UKOME darbesi

19 Şubat 2020 - 13:56

Hükumet, muhalif belediyelerin yetkilerini azaltmak için yeni bir adım attı.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile büyükşehirlerde bulunan (UKOME) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ndeki temsilci sayısı değiştirildi.

UKOME’de yerel yönetim temsilcisi sayısı 11’de sabit kalırken, merkezi hükumet temsilcisi sayısı ise 16’ya yükseltildi. Oy çokluğu ile karar alınan UKOME’lerde yapılan son değişikliğin ardından, özellikle muhalif siyasi partilerin kazandığı büyükşehir belediyelerin alt yapı ve ulaşım hizmetlerinde alacağı kararlarda zorlanacağı belirtildi.

Hazırlıklar yapılıyordu

Bir süredir AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık eleştirdiği muhalefet partilerinin yönetimindeki büyükşehir belediyelerinin yetkilerini kısıtlamak için çeşitli çalışmalar sürdürülüyordu.

Önemli ve büyük projelerin merkezi hükumet tarafından onaylanmaması ve bazı büyük projeler için belediyeler tarafından bulunan dış kaynaklar için Merkez Bankası’nın kefil olmaması gibi seçenekler arasına, doğu ve güneydoğuda HDP’lilerin yönetimindeki yerel yönetimlere kayyum ataması uygulaması yapılıyordu.

Bu yöntemler arasına şimdi de (UKOME) Ulaşım Koordinasyon Merkezi yönetmeliğinde yapılan değişiklik katıldı. Hükumet tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine göre, bundan sonra UKOME’lerde Milli Savunma, Jandarma Genel, Emniyet Genel Müdürlüğü, sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Denizcilik Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin yanına, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü temsilcisi de eklendi.

Değişiklik sonrasında UMOME’lerdeki yerel yönetim temsilcilerinin sayısı 11’de kalırken, merkezi hükumetin temsilci sayısı ise 16’ya çıktı. Böylece, büyükşehirlerin UKOME yönetmeliğine dayanarak yaptığı bütün yatırımlar merkezi hükumet temsilcilerin onay ve insafına kaldı. Yapılan değişiklik ile büyükşehir belediyelerinin, merkezi hükumetin onaylamadığı hiçbir yatırım için karar alamayacağı belirtildi.

UKOME’nin görev ve yetkileri neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre çalışan UKOME’lerin bu yönetmeliğe göre yetki ve görevleri de şunlar:

UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla;

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,

c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,

f) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, görevli ve yetkilidir.

Kaynak: Serdar Öztürk - A3 Haber

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İzmir’de ambulans kaçırdı... Kıskıvrak yakalandı
İzmir’de ambulans kaçırdı... Kıskıvrak yakalandı
Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti
Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti