Reklam
Reklam
Reklam
Serdar Öztürk

Serdar Öztürk

Serdar Öztürk
[email protected]

Birini mahkeme iptal etti diğeri ise askıya çıkmıyor: Ortaklık bitti mi?

03 Haziran 2022 - 10:50

İki hikâye de uzun.
Meraklıları yazının sonuna eklediğim linklerden ayrıntıları okuyabilir.
Biz şimdilik özetle yetinelim.
TEKEL’in özelleştirilmesiyle birlikte İzmir Alsancak’taki 7 bin 699 metre karelik tütün deposu da satışa çıkarıldı.
Mart 2009’da yapılan açık artırmalı pazarlıkta arsayı İzmir Ortak Girişim Gurubu 1 milyon 750 bin lira ile satın aldı.
Kasım 2011’de arsa Ortak Girişim Grubu’nun “ortak” şirketi Artı Üç Yapı Sanayi adına tapuda tescil edildi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu arsayı “resmi tesis alanından” çıkararak “Tali İş Merkezi” yaptı.
İzmir Şehir Plancılar Odası’nın itirazı üzerine Danıştay 6. Dairesi düzenlemeyi iptal etti.
Özelleştirme İdaresi bu karardan sonra 2015’de aynı alanı bu kez ticaret-konut-park alanı olarak yeniden planladı.
İzmir Şehir Plancıları Odası’nın Danıştay’a yeni plan için yaptığı itiraz bu kez reddedildi.
Dosya Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’na gitti.
Genel Kurul itirazı kaldırarak 2019’da planı bir kez daha iptal etti.
Böylece eski tütün deposunun bulunduğu alan plansız kaldı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından aralarında İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in de bulunduğu Artı Üç Yapı Sanayi şirketi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak arazinin ticaret-konut olarak yeniden planlanmasını istedi.
12 Şubat 2021’de toplanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki bölgesel fonksiyon kullanımları dikkate alarak arazinin ticaret-turizm-konut olarak düzenlenmesine karar verdi.
Alınan kararın “oy birliği” ile olması dikkat çekiciydi.

Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in de ortakları arasında bulunduğu Artı Üç Yapı Sanayi’nin “talebinin” oy birliği ile geçmesinin elbette bir nedeni vardı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin çoğunun da bildiği bir neden.
Halk arasında “al gülüm ver gülüm” denilen bir neden.
Bu neden de kısa süre sonra ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Şubat 2021’de yapılan meclis toplantısında sadece AKP’li Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in ortağı olduğu Artı Üç Yapı Sanayi’nin istediği imar değişiklik isteği kabul edilmemişti.
Konak 1. Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi)’nin yeni planı içinde “gözlerden kaçırılmaya çalışılan” başka bir ayrıntı daha vardı.
O da İzmir Konak Alsancak Bölgesi’ndeki plan değişikliğinde 1251 ada 4 parseldeki 1089 metre karelik “temel eğitim alanı” olarak belirlenen arsanın “açık ya da kapalı otopark” olarak değiştirilmesiydi.

Sözü edilen arsanın sahibi Aydın Umurlu’da bulunan Jantsa A.Ş.
Jantsa A.Ş. bu değerli arsayı Mart 2021’de 5 milyon 690 bin liraya NYSA Akaryakıt’a sattı.
İlk ilginçlik NYSA Akaryakıt’ın yüzde 92 hissesinin zaten Jantsa’ya ait olmasıydı.
Ama asıl ilginç olan ise Jantsa’nın “ortaklık” yapısıydı.
Ticaret Sicil kayıtlarına göre Jantsa’nın yönetimi Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Erkan Çerçioğlu, Ata Caner Çerçioğlu’ndan oluşuyordu.
Bu soy isimler ise bizi CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ulaştırıyordu.
Çünkü Jantsa’nın yönetimi Özlem Çerçioğlu’nun kayın babası, eşi, kayın biraderi ve oğlundan oluşuyordu.
Ortaya çıkan bu gerçekler Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın İzmir Büyükşehir Meclisi’nden “oy birliği” ile nasıl kabul edildiğini de açıklıyordu.
AKP ve CHP el ele vererek ticaret ve rant söz konusu olunca “ideolojiyi” bir kenara bırakarak
“al gülüm, ver gülüm” yaptı.

Siyasiler “ortak” olmuştu olmasına ama hukuk öyle demiyordu.
Nitekim İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat 2021’de “oy birliği” ile kabul ettiği yeni imar planı değişikliği Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından mahkemeye taşındı.
İzmir Büyükşehir belediyesi mahkemede odaların dava açma yetkisi olmadığını, plan hiyerarşisi içinde plan ana kararlarının uyumlu olmasının yeterli olacağını ve gerekli eksiklikleri giderdiğini belirten şirkete ait taşınmazın da resmi tesis alanından çıkartılmasının mevzuata aykırı olmadığını savundu.
Aradan geçen aylar sonunda İzmir 5. İdare Mahkemesi kararını verdi.
Mahkeme Şubat 2021’de “o birliği ile onaylanan” 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini iptal etti.
Böylece “al gülüm ver gülüm” değişiklik anlaşmasının ilk ayağı çöktü.

Peki ya diğeri?
Yani AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin AKP’li Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in arazinin plan değişikliğine karşılık CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “aile şirketinin” arazinin plan değişikliğine verdiği destek.
Orası karışık desem yeridir.
Nedenini şöyle açıklayayım.
AKP’li Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in ortağı bulunduğu Artı Üç Yapı Sanayi’ye ait arazinin plan değişikliğini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi.
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun aile şirketi NYSA Akaryakıt’ın arazisinin plan değişikliğini yapan ise Konak Belediyesi.
Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından mahkemeye taşınan ve iptal edilen karar İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin.
Peki Konak Belediye Meclisi’nin aldığı karar?
1 Kasım 2021’de Konak Belediye Meclisi’nin kabul ettiği plan değişikliği kararı henüz “askıya” çıkmadı.
Askıya çıkmadığı için de ne itiraz edilebiliyor ne de mahkemeye gidilebiliyor.
Yani öylece bekliyor.
Neden askıya çıkmadığını da bana değil “al gülüm ver gülüm” yapanlara sorun.
Belki de “öküz ölmüş ortaklık bitmiş” olabilir.
Kim bilir…

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar