Reklam
Reklam
Reklam
Serdar Öztürk

Serdar Öztürk

Serdar Öztürk
[email protected]

Güldüren adalet: İzmir Büyükşehir hukukçuları bu karara çok şaşıracak

03 Aralık 2021 - 14:24

Uğur Doğan.
Büyükşehir olmadan önce Manisa Belediyesi’nin meclis üyesi.
Ondan ötesi sorumlu bir vatandaş.
Sadece kendinin değil, kentlisinin de hukukunu arıyor.

Evinin bulunduğu Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin 1 Aralık 2020’de 178 sayılı belediye meclis kararı ile belirlenen kentsel katı atık (bildiğimiz çöp) tarifesinin konutlarla ilgili kısmına iptal davası açtı.
Manisa 2. İdare Mahkemesi 7 Haziran 2021’de, 2021/188 Esas ve 2021/557 Karar ile dava konusu tarifenin kentsel konut kısmının iptaline karar verdi.

Doğal olarak verilen karara Şehzadeler Belediye Başkanlığı itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu.
Dosya İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’ne gönderildi.
2021/1051 esas, 2021/851 karar sayısı ile görülen dava 12 Ekim 2021’de karara bağlandı.
Türk milleti adına verilen kararda dosyanın incelendiği ve gereğinin düşünüldüğü belirterek aynen şöyle yazıyordu:
“Uyuşmazlıkta, dava konusu 2021 yılı evsel katı atık ücret tarife raporunun belirlenmesine ilişkin dava konusu Şehzadeler Belediye Meclis kararının, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/12/2020 günlü 2020/648 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşıldığından, katı atık hizmet bedeline ilişkin ücret tarifesini belirleme yetkisine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmak suretiyle uygulamaya konulan dava konusu belediye meclis kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve uyuşmazlığın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da hasım mevkiine alınması suretiyle incelenmesi, işlemin hukuka uygunluğuna yönelik değerlendirme yapılarak yeniden karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir…”

Özeti şu; katı atık bedeli tarifesini sadece Şehzadeler Belediye Meclisi değil, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de onaylamış. O yüzden itirazı kabul ediyorum. Kararı veren İdare Mahkemesi İzmir Büyükşehir Belediyesini de davalılar arasına alarak yeniden değerlendirme yapsın ve kararını öyle versin.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nin “bozma” kararı Manisa 2. İdare Mahkemesi’ne gönderildi.
Manisa’daki mahkeme de bozma kararını davacı Uğur Doğan ile Semiha Hasgör’e tebliğ etti.
Şimdi yapılacak iş Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin bozma kararı uyarak dosyaya İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de dahil ederek yeniden karar vermesi.

Dava yeniden görülecek ama ortada bir gariplik var.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nin “bozma” kararına göre Manisa Şehzadeler Belediye Meclisi’nin aldığı kararı onaylayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de savunma vermesi gerekli.
İnternet üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarını inceledim.
08/12/2020 günlü 2020/648 sayılı kararı bulamadım.
Neden mi?
Çünkü öyle bir karar yok.
Öyle bir tarihte meclis toplantısı bile yok.
Böyle olunca ne diyecek İzmir Büyükşehir Belediyesi hukukçuları?
Nasıl savunma yapacaklar?

Fark edenler olmuştur, ben fark etmeyenler için anlatayım.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin kararını bozduktan sonra bunu kâğıda dökerken işleri karıştırmış.
Manisa’da bulunan Şehzadeler Belediyesi’nin kararını onaylayan Manisa Büyükşehir Belediyesi yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi yazmış.
Bunu ne kararı yazan katipler ne de kararı imzalayan hakimler görmüş.
Sadece onlar değil, bozma kararını davacılara tebliğ eden Manisa 2. İdare Mahkemesi de görmemiş.
Şimdi dava yeniden görülecek.
Peki nasıl?

Hukukçulara göre önce Manisa 2. İdare Mahkemesi, bozma kararını gündeme aldığı duruşmada bu yanlışı belirleyerek kararın değiştirilmesi için İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’ne gönderecek.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi yeni bir duruşma yapacak ve bozma kararındaki yanlışlığı düzelterek davaya “Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni de dahil edin” diyen yeni bir karar alacak.
O karar yeniden Manisa 2. İdare Mahkemesi’ne gönderilecek.
Onlar da yeni kararı Uğur Doğan ve Semiha Hoşgör’e bildirecek.

Bütün bunların “sehven” olduğundan kuşku yok.
Dalgınlık da diyebilirsiniz, iş yükünün yarattığı karışıklık da.
Ya da şeytanın avukatlığını yaparak “ciddiyetsizlik” diyebilirsiniz.
Düşünün sonuçta idare mahkemelerinin bile ne kadar yükü var.
Ne dersek diyelim sonuçta haftalar, aylar, belki de yıllar geçecek.
2021 yılının katı atık bedeli tarifesi için 2020’de açılan davanın kararı muhtemelen 2022’ye kalacak.
İptal edilse ne olacak?
Belediye çoktan parayı vatandaşın cebinden tahsil etti bile.
Geri ödemeyeceğine göre muhtemelen “helalleşecek” onlar da.

Boşuna dememişler.
“Geç gelen adalet, adalet değildir” diye.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar