Reklam
Reklam
Kemal ERİM

Kemal ERİM


İTİRAF EDİYORUM, HEM BÖLÜCÜ, HEM DE İŞBİRLİKÇİYİM...

22 Ekim 2018 - 20:09

Evet bu bir itiraftır, "neyin itirafı derseniz?" Bu şablon ve kategorilere sıkıştırılmayı reddeden, özgün iradesini kimseye ipotek etmeyip, özgür düşünce serüvenini sürdürmeye devam eden bir anarşistin, yaşadığı süreç ve uğradığı hayal kırıklıkları sonucunda açıklamaya mecbur kaldığı itiraflarıdır...

Bölücüyüm dedim. Evet bölücüyüm!.. Çünkü, üst kimliği insan, alt kimliği müslüman bir birey olarak, yaradanın tayin ettiği etnik kimliğime sahip çıkıp, asimile olmayı reddettiğim için bölücüyüm...

İşbirlikçiyim! Çünkü, sadece Türk ve Kürtlerin değil tüm Ortadoğu halklarının kader ve kurtuluşlarının birlikte, omuz omuza ortak mücadeleleri ile mümkün olabileceğine inandığım için işbirlikçiyim...

Bölücüyüm evet!.. Çünkü yaradılıştan doğan hakların, kulların himmetine muhtaç olmadan sonuna kadar kullanılmasından yanayım. Bölücüyüm çünkü, ulus devletlerin ulusların hapishaneleri olduğuna inanmama rağmen, ulusalcı olduğunu iddia edenlerin ve ümmetçi söylem altında, milliyetçi refleks sahibi olanların, 20 küsur Arap devleti ve bir çok Türk devleti olmasına rağmen, sadece Kürtlerin devletleşme sürecine karşı verdikleri tepkinin ahlaki temelden yoksun olduğunu iddia edecek kadar bölücüyüm. Yani özetle toplam beş (5) milyon Filistinliye devlet deyip, yeryüzünde Elli (50) milyonu aşkın kürde devlet olmayı çok görenlerin tutarsızlığını görecek kadar bölücüyüm. 

İşbirlikçiyim evet!.. Çünkü var olan sınırları reddederken, halklar arasına yeni sınırlar çizilmesini reddediyorum. Yukarıda ki tesbitlerimle çelişmiyorum, sadece var olan bir tutarsızlığı tesbite çalışıyorum. Ve tüm bu tutarsızlıkları tesbit ederken, emperyalizme başkaldırmayan ve tüm bileşenlerinin eşit haklar temelinde yaşamadığı bir Türkiye'nin, emperyalizmin ileri karakolu olarak kurulacak olan bir Kürdistan'ın, hem Türklere hem de Kürtlere acı kan ve göz yaşından başka bir kazanımı olmayacağına inanıyorum. Ve bu çatışma sürecinin silahları gömmeden, sadece silah kullananları gömerek bir sonuca ulaşamayacağını biliyorum. 

Silah kullanan gömüldükçe arkadan gelenler o silahları tekrar kuşanacak ve bu kan gözyaşı ilelebed bitmeyecektir... 

İşte tüm bu nedenlerden dolayı hem bölücü hem de işbirlikçiyim. Yaşasın bölücülük ve işbirlikçilik...

YORUMLAR

  • 0 Yorum